Data- Internettbruk

I dagens samfunn er bruk av datamaskiner og internett blitt en helt naturlig del av barn og unges hverdag. I svært mange hjem eksisterer det datamaskiner, skolen stiller krav om at alle elever skal få mulighet til å utvikle det som beskrives som ”digital kompetanse”. Dette innebærer at barn skal få opplæring i hensiktsmessig og effektiv databruk som skal gi langsiktig nytte for læring, utvikling og samfunnsintegrasjon.

En datamaskin er et fantastisk verktøy som kan benyttes på måter som kommer både enkeltindivid og samfunn til gode. Barn og unge bruker internett til å søke på pedagogiske nettsteder som kan hjelpe dem med skolearbeid, lete etter informasjon eller laste ned musikk og nyheter. Mange benytter internett som et verktøy for kommunikasjon gjennom ulike ”chattekanaler”. I tillegg brukes spill, musikk og videoer på internett som underholdning. I chatteområdene kan de som deltar lage en egen identitet som ikke trenger å være deres virkelige jeg. Derfor er det viktig at både foreldre og barn er kjent med farer som kan følge av dette og kjenner regler for nett- vett. For internett kan også virke destruktivt: Det finnes dem som utnytter den digitale verdens muligheter til å utnytte andre mennesker til egen fordel eller til å misbruke andre. Det er særs viktig at barn og unge får opplæring i riktig og sikker bruk av teknologien. Spesielt er internett et medium som kan få store skadevirkninger dersom brukeren ikke har forstått farene og sikret seg mot disse.

Under har vi laget en samling linker som synliggjør både skader, farer og muligheter som finnes ved bruk av data.

 

Nyttig om trygg bruk av datateknologi fra Medietilsynet

Gode råd om barn og medier

Nysgjerrigper sine sider om internett

Nettside som forteller om personvern for ungdom

Redd Barna- nettvettregler

Nasjonal digital læringsarena om digital kompetanse

Fornyings-administrasjons og kirkedepartementet om digital kompetanse

Statistisk Sentralbyrå sine oversikter om bruk av IKT

Variert og fyldig informasjon om sikker bruk av internett

Ung.no-gode nettvettregler


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame