Tilpasset opplæring

EN tusseladd

 

I norsk skole står prinsippet om tilpasset opplæring for alle sterkt. Dette innebærer at alle elever har rett til en undervisning tilpasset evner og forutsetninger. Men det betyr derimot  ikke at alle elever har rett til individuelle opplæringsplaner. Individuelle opplæringsplaner (IOP) er planer spesielt tilrettelagt for elever som har fått innvilget egne faglige opplegg via PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), altså tilbud om spesialundervisning. Retten til spesialpedagogiske tiltak er hjemlet i loven. Her finner du veiledningsheftet for Opplæringsloven.

Her kan man få hjelp til tolkning av loven i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak.

Les mer om tilpasset opplæring her


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame