Skole – hjem samarbeid

Her finnes linker som gir informasjon om lovverk, føringer og rettigheter og informasjon om samarbeid skole-hjem

 Foreldreutvalgets informasjonssider

Her finner dere hele grunnskoleloven

Jusshjelpen hjelper deg: Hvilke rettigheter har foreldre overfor skolen?

Kunnskapsdepartementet om hjem-skolesamarbeid

Utdanningsdirektoratet om skole-hjemsamarbeid

Utdanningsdirektoratet om dialogen mellom skole og hjem

Hvordan kan skolen få til det som både er ønsket, og nødvendig? Å fremme refleksjon rundt problemstillinger og temaer som mange er opptatt av


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame