Fellesskolen og enhetsskolen

Nanti -enhetsskolen

Skolesystemet i Norge har lange tradisjoner knyttet til det vi kaller Enhetsskolen. Kort forklart innebærer dette at vi har et skolesystem som skal gi et likeverdig tilbud til alle som bor i Norge. Link for mere info

Her forklarer Kunnskapsdepartementet hva de mener med enhetsskole.

I dag er det mange som heller velger å bruke betegnelsen Fellesskole fordi tilbud aldri blir helt likt. Skolen er preget av stedet den ligger på og menneskene som jobber og går der. Derfor er fellesskapstanken for mange vel så viktig å fremheve i dag som enhetstanken.

Et likeverdig skoletilbud til alle barn og unge i Norge er et viktig demokratisk prinsipp. Mange land har liknende prinsipper, men Norge er trolig et av de landene som både har lengst tradisjon for dette, og som også håndhever dette sterkest.


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame