Grunnleggende ferdigheter

I den siste læreplanen, Kunnskaspløftet (LK06) er grunnleggende ferdigheter understreket innenfor alle fag. Dette er ferdigheter elever trenger å kunne for å være aktive deltakere i dagens samfunn, Kunnskapsdepartementet har bestemt at det er å kunne regne, skrive, lese, uttrykke seg muntlig samt ha digitale ferdigheter, som skal fungere som disse ferdighetene. På alle trinn og i alle fag står disse ferdighetene beskrevet i læreplanen. Alle skoler har derfor et sterkt fokus på de grunnleggende ferdighetene. Utdanningsdirektoratet har laget en informasjonsside om de grunnleggende ferdighetene der de utdyper hvordan det skal jobbes med disse.


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame