Skole/barnehage

RETT TIL OPPLÆRING

Uten navn1I § 26 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter slås det fast at enhver har rett til undervisning. Rettigheten er ikke begrenset av forutsetninger som f.eks. kjønn, evner, religion. Grunnskoleundervisningen skal være gratis, og den er samtidig obligatorisk i 10 år, men alle har rett til skoleplass inntil 13 år, altså både barneskole (1-7), ungdomsskole (8-10) og videregående skole (11-13).

Her har vi samlet linker med offentlig informasjon som kan være nyttige  for alle som er opptatt av skole i Norge:

Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen

Her finner du informasjon fra Kunnskapsdepartementet

Masse viktig skoleinformasjon fra Utdanningsdirektoratet

Statistisk sentralbyrå har egne skolesider

Viktig informasjon og hjelp rundt arbeid i den flerkulturelle skolen- nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Oversikt over adresser til grunnskoler i Norge

Er du ny i Norge? Her finnes skoleinformasjon

Stort og omfattende nettsted for og om morsmålsundervisning

Vil du vite mer om nasjonale prøver?

Dette lå tidligere på skoleressurser.no info for lærere

Foreldreutvalgets informasjonssider

Her finner dere hele grunnskoleloven

Jusshjelpen hjelper deg: Hvilke rettigheter har foreldre overfor skolen?

Kunnskapsdepartementet om hjem-skolesamarbeid

Utdanningsdirektoratet om skole-hjemsamarbeid

Utdanningsdirektoratet om dialogen mellom skole og hjem

Hvordan kan skolen få til det som både er ønsket, og nødvendig? Å fremme refleksjon rundt problemstillinger og temaer som mange er opptatt av

Vil du vite mer om skolebibliotekene? Nyheter og aktuelt finnes her

AktivUndervisning.no er en felles møteplass for lærere med hovedfokus på  deling av digitale ressurser til bruk med interaktive tavle og tilhørende verktøy. 


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame